Vybrali sme pre vás niekoľko projketov RD od spoločnosti PROmiprojekt, s.r.o. Samozrejme vybrať si môžete aj vlastný projekt RD, ktorý spĺňa podmienky dané územným rozhodnutím pre danú oblasť.